Artiklen er en kort introduktion til det forskningsområde der kan karakteriseres som “unges interesse  for naturfagene”. Forskningsresultater fra de seneste 10 år peger i retning af store forskelle i interesse på forskellige niveauer. Dels viser der sig at være store kønsforskelle, idet piger er langt mindre interesserede end drenge og interesserede i andre aspekter af naturfagene end drengene. Desuden viser interessen sig forskelligt i de enkelte naturfag, idet folkeskoleelever oplever biologi, geografi og natur/teknik som for lette fag og fysik/kemi som for svært, og for at differentiere det yderligere så mister gymnasieeleverne  lysten til fysik mens lysten til kemi er uændret. De undervisnings-mæssige konsekvenser af denne viden om unges interesse for naturfag er at undervisningen skal gøres relevant for eleverne. Kravet om relevans kan imødegås ved fx en mere elevcentreret undervisningsform, en anerkendelse af elevernes medbestemmelse i udvælgelsen af indholdet samt en inddragelse af en bred, moderne forståelse af naturvidenskab som genstand for undervisningen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Unges interesse for naturfag – hvad ved vi, og hvad kan vi bruge det til?
Forfatter: Rie Troelsen
Institution: Forskningsenheden for Matematikkens og Naturfagenes Didaktik, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2005 (2), s. 7-21, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 15
Årstal: 2005