Nyhedsbrevet GymForsk udkommer 5-6 gange om året og indeholder hver gang NYT I DATABASEN og FOKUS.

Nedenunder er tidligere udgivelser gjort tilgængelige og vi opdaterer løbende indholdet med nye og relevante titler.

Nyhedsbrevet er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodningsmidler.

GymForsk #1: At gøre læring synlig & At Skrive for at lære

GymForsk #2: Den Gode Start

GymForsk #3 Seminar: Gymnasiereform og udvikling af undervisning

GymForsk #4: Udvikling af matematikundervisningen – hvad skal der til?

GymForsk #5: Formativ evaluering og feedback & Digital dannelse

GymForsk #6: Fasthold eleverne

GymForsk #7: Faglig mundtlighed & Karrierelæring