Evalueringen undersøger hvordan hf-kurserne har udmøntet to nye regelsæt: læreplanen for den nye naturvidenskabelige faggruppe der består af fagene kemi, geografi og biologi, og kvalitetsbekendtgørelsen der stiller krav om procedurer for kvalitetsarbejdet på de gymnasiale uddannelser.Evalueringen bygger på dokumentationsmateriale fra og besøg på i alt 20 hf-kurser. På landsbasis udbyder 83 hf-kurser den fulde toårige hf-uddannelse. Evalueringen er mundet ud i to typer rapporter: denne tværgående evalueringsrapport og 20 kursusspecifkke rapporter der kan hentes fra projektet site via linket nedenfor.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf
Forfatter: Katja Munch Thorsen (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 96
Årstal: 2007