I artiklen præsenteres en model for naturfagslærernes vidensgrundlag. Modellen er udviklet med udgangspunkt i litteratur om PCK (Pedagogical Content Knowledge) samtidig med at den er søgt tilpasset danske forhold. Modellen tager udgangspunkt i at naturfagslærernes vidensgrundlag baserer sig på fire vidensdomæner, nemlig Almendidaktisk viden, Faglig viden, PCK og Kontekstviden, og at der i undervisningen foregår et samspil mellem disse. Artiklen giver et overblik over de elementer der indgår i naturfagslærernes vidensgrundlag og diskuterer forholdet mellem dette og lærerkompetence. Den etablerede model vil kunne anvendes i forbindelse med design og analyse af læreruddannelser og til at følge hvorledes kravene til lærernes viden forskyder sig, fx i forbindelse med uddannelsesreformer

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Naturfagslæreres vidensgrundlag – med udgangspunkt i PCK
Forfatter: Hanne Møller Andersen & Lars Brian Krogh
Institution: Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2008 (3), s. 36-55, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 15
Årstal: 2008