Udviklingsprojekter som læringsrum

Jens Dolin, Erik Lauersen, Peter Henrik Raae & Ulla Senger

På baggrund af det udviklingspres, bl.a. gymnasiereformen skaber, spørger rapporten til, hvorledes gymnasielæreres og -lederes praksisforståelse forandres i skoleudviklingsprojekter, hvor skolernes organisationsstrukturer ændres i retning af mere udbredt lærersamarbejde om undervisningen.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 232 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Læremidler – evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Flemming B. Olsen

Denne rapport er resultatet af en konkret evaluering af en række læremidler, som lærere og elever har foretaget. Dokumentarudsendelsen ”Magtens Billeder” med tilhørende hjemmeside er blevet undersøgt som et særligt læremiddel. Undersøgelsen er et bidrag til at fokusere på læremidlernes rolle og funktion i gymnasiet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 106 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Privatøkonomi og uddannelse – analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Martin Jeppesen

Der tales meget om, hvilken betydning befolkningens uddannelsesniveau har for samfundsøkonomien – for vores konkurrenceevne og fremtidige velstand. Danmark skal være et vidensamfund, og at højne befolkningens uddannelsesniveau er et af midlerne til at nå det mål. Denne temapublikation ser nærmere på uddannelsesniveauets betydning for privatøkonomien. På sammenhængen mellem uddannelse,
indkomst og forbrug.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 54 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet – fra de gymnasiale uddannelser

Mette Skak-Nielsen & Nuri Peker

Uddannelse betragtes i stigende grad som en vigtig forudsætning for at klare sig godt på det globale marked. I den forbindelse er det væsentligt at undersøge befolkningens adfærd i uddannelsessystemet efter de gymnasiale uddannelser. Denne forløbsanalyse viser, hvordan enkelte
studenterårgange bevæger sig i uddannelsessystemet.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 42 sider | Årstal: 2005

Læs mere