Udviklingsprojekter som læringsrum

Jens Dolin, Erik Lauersen, Peter Henrik Raae & Ulla Senger

På baggrund af det udviklingspres, bl.a. gymnasiereformen skaber, spørger rapporten til, hvorledes gymnasielæreres og -lederes praksisforståelse forandres i skoleudviklingsprojekter, hvor skolernes organisationsstrukturer ændres i retning af mere udbredt lærersamarbejde om undervisningen.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 232 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Læremidler – evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Flemming B. Olsen

Denne rapport er resultatet af en konkret evaluering af en række læremidler, som lærere og elever har foretaget. Dokumentarudsendelsen ”Magtens Billeder” med tilhørende hjemmeside er blevet undersøgt som et særligt læremiddel. Undersøgelsen er et bidrag til at fokusere på læremidlernes rolle og funktion i gymnasiet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 106 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Privatøkonomi og uddannelse – analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Martin Jeppesen

Der tales meget om, hvilken betydning befolkningens uddannelsesniveau har for samfundsøkonomien – for vores konkurrenceevne og fremtidige velstand. Danmark skal være et vidensamfund, og at højne befolkningens uddannelsesniveau er et af midlerne til at nå det mål. Denne temapublikation ser nærmere på uddannelsesniveauets betydning for privatøkonomien. På sammenhængen mellem uddannelse,
indkomst og forbrug.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 54 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet – fra de gymnasiale uddannelser

Mette Skak-Nielsen & Nuri Peker

Uddannelse betragtes i stigende grad som en vigtig forudsætning for at klare sig godt på det globale marked. I den forbindelse er det væsentligt at undersøge befolkningens adfærd i uddannelsessystemet efter de gymnasiale uddannelser. Denne forløbsanalyse viser, hvordan enkelte
studenterårgange bevæger sig i uddannelsessystemet.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 42 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Evaluering af it på de fire gymnasiale uddannelser

Poul Schjørring (Projektleder)

Rapporten evaluerer integrationen af it i undervisningen på de fire gymnasiale uddannelser og afdækker hvordan integrationen af it indgår i den pædagogiske praksis samt hvordan den påvirker arbejdet med at give eleverne faglige og studiemæssige kompetencer.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 116 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Niende klasse og hvad så? – en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde

Mette Pless & Noemi Katznelson

Mette Pless og Neomi Katznelson undersøger i rapporten unges uddannelsesvalg efter grundskolen og ikke mindst om en række forsøg med brobygning og vejledning i 8. og 9. klasse. Emnerne spænder fra de unges drømme og forestillinger om deres fremtidige uddannelse og beskæftigelse til konkrete erfaringer med forældresamarbejde, vejledning, praktik osv.

Genre: Rapport | Omfang: 96 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Humanistisk naturvidenskab? – Mogens Pihl og gymnasiets fysikundervisning omkring 1960

Kirstine Hays Lynning

Artiklen forsøger at forklare hvorfor argumenter for at naturvidenskaber en uundværlig del af humanistiske uddannelser, opstod i slutningen af 1950’erne. Derudover vil den vurdere hvorvidt de stod i modstrid til den udvikling som rent faktisk fandt sted – specielt i gymnasiets fysikundervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 21 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Unges interesse for naturfag – hvad ved vi, og hvad kan vi bruge det til?

Rie Troelsen

På hvilke måder fordeler unges interesse i naturfag sig imellem køn og fag? Artiklen kortlægger disse forskelle og forsøger at omsætte denne viden til konkrete didaktiske forslag. Det centrale af disse er at undervisningen skal gøres relevant for eleverne, eksempelvis i form af en mere elevcentreret undervisningsform, en anerkendelse af elevernes medbestemmelse i udvælgelsen af indholdet samt en inddragelse af en bred, moderne forståelse af naturvidenskab som genstand for undervisningen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Gymnasiereform 2005: Udvikling eller retraditionalisering?

Jakob Ditlev Bøje & Kristian Delica

Svarene på disse spørgsmål gives der et bud på i denne artikel. I artiklens første del inddrages et elevperspektiv på projektarbejdet og på reformens intentioner om herigennem at gøre eleverne til mere professionelle studerende. I artiklens anden del præsenteres et lærer­perspektiv på reformens krav om en ny lærerrolle. I artiklens tredje og sidste del samles de to perspektiver og der gives et bud på, hvad de tilsammen har at sige til reformens videre skæbne.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2005

Læs mere