Anne Bjerregaard Sindings artikel “Når kulturen ekskluderer – piger i fysikfaget” giver et bud på mulige sammenhænge mellem danske pigers manglende interesse og motivation for fysikfaget og tilstedeværelsen af kulturelle opfattelser som ekskluderer piger fra fysik. (…) Eksemplerne er meget levende beskrevet og er meget genkendelige for mig der først som kvindelig fysik/kemi-lærer i folkeskolen og siden som uddannelsesforsker har beskæftiget mig med fysik/kemi-undervisning i skolen på praksisniveau. (…) jeg kan tilføje empiriske eksempler på piger som er engagerede i undervisningen, og som er anerkendt for deres dygtighed. I mit ph.d.-projekt “Fysik/kemiundervisningen i folkeskolen– set i pigeperspektiv” valgte jeg at indsamle det empiriske materiale i klasser hvor piger var aktivt engagerede i undervisningen, med henblik på at kunne beskrive hvad der skulle til for at gøre undervisningen inkluderende for piger (Sørensen, 1990). Jeg fandt at medbestemmelse og følelsen af relevans var af  betydning for om piger engagerede sig i fysikundervisningen (Sørensen, 1992). Det stemmer meget godt med at ABS foreslår mere vægt på anvendelsesperspektivet som en konkret handlemulighed for at undgå at ekskludere piger fra fysikfaget. Anne Bjerregaard Sindings oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Masser af rapporter og strategiplaner – men hvordan ændres praksis i fysiklokalet?
Forfatter: Helene Sørensen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2007 (2), s. 68-71, Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 4
Årstal: 2007