Mange gymnasieelever oplever eksamen som en truende haj i gymnasietidens store læringsocean. Men måske skulle vi i stedet sørge for at gøre eksamen til en venlig hverdagshval, for vi ved, at eksamen fylder for gymnasieelever. Ikke bare i forårs- og sommermånederne, men det meste af året.

Julie Marie Isager har skrevet ph.d. afhandlingen ’Elevers forestillinger om og forberedelse til mundtlig studentereksamen’, som udkom i 2021. Afhandlingen zoomer med elevperspektiv ind på, hvordan elever forbereder sig til deres mundtlige eksamener. I den forbindelse fik hun gennem fem måneders feltarbejde, en lang række interviews med elever samt eksamensobservationer et dybt indblik i elevernes oplevelse af eksamen og eksamensforberedelse.

Artiklen er en del af et større tema om eksamen i Magasinet Gymnasieforskning #29.

Download PDF →

Fakta

Titel: Interview med Julie Maria Isager
Forfatter: Signe Tonsberg
Institution: TEACH, Københavns Universitet
Udgivelse: Magasinet Gymnasieforskning (29), s. 30-34
Genre: formidlingsartikel
Omfang: 4
Årstal: 2023