Undervisning i naturvidenskab indeholder, i stigende grad, spørgsmål omkring værdier og etik. Denne artikel undersøger hvorvidt naturfagslærere bør og kan udforske værdier og etik i deres timer. Artiklen er oversat fra engelsk hvor den er publiceret som et kapitel i bogen “The ASE guide to Secondary Science” (Wood-Robinson, 2006). Mary Ratcliffe var for nylig i Danmark hvor hun holdt foredrag på de tre konferencer “Fremtidens Naturfag” afholdt af Amtscentrene med titlen “Changes in the curriculum– the concern for students’ uptake of science world wide”. Foredraget handlede om tilgange til undervisning i “the nature of science” med særlig vægt på hvordan vi kan hjælpe elever med at forholde sig til sociale og etiske problemer i moderne naturvidenskab.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Værdier og etik i naturfaglig undervisning
Forfatter: Mary Ratcliffe
Institution: School of Education, University of Southampton
Udgivelse: MONA 2006 (4), s. 56-65, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 10
Årstal: 2006