Det var en central intention i gymnasiereformen fra 2005 at styrke de naturvidenskabelige fag, særligt på stx. Denne rapport belyser hvilken betydning gymnasiereformen har haft for det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx. Både på htx og stx er det tekniske og naturvidenskabelige fagområde blevet betydeligt styrket med reformen når det gælder de formelle niveauer som eleverne opnår i de tekniske og naturvidenskabelige fag. Det samme gælder for matematik, som er tæt knyttet til fagområdet. Rapporten er én af fire fagområdeevalueringer som EVA gennemfører for Undervisningsministeriet. De fire rapporter fokuserer på reformen fra forskellige vinkler og udkommer sammen med en samlet evaluering af gymnasiereformen som EVA har gennemført som led i sin handlingsplan for 2008.

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 65
Årstal: 2009