Jeg vil først omtale hvilke fagsyn og undervisningssyn der råder blandt lærerne i de naturvidenskabelige fag, og hvilke faglige og pædagogiske kompetencer lærerne har. Dette felt vil jeg udfolde mest fordi det giver baggrund for at forstå hvorfor praksis er som den er, når jeg gennemgår hvilke konkrete undervisningsformer (herunder evalueringsformer) der er dominerende, og hvilket undervisningsmateriale der anvendes. Herefter vil jeg se på elevholdninger og -forudsætninger og til sidst en række forhold vedrørende curriculumkravenes betydning og de institutionelle rammers muligheder og begrænsninger. Fremstillingen er baseret på eget kendskab til feltet gennem forskning og samtaler med lærere, elever og en række for faget centrale personer (fagkonsulenter, formænd for faglige foreninger), tilgængelige danske undersøgelser samt udenlandsk forskning der kan kaste lys på danske forhold

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag i ungdomsuddannelserne
Forfatter: Jens Dolin
Institution: Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: I: Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser, Undervisningsministeriet, 2003, s. 247-265
Genre: Antologi
Omfang: 18
Årstal: 2003