Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag i ungdomsuddannelserne

Jens Dolin

Artiklen undersøger forskellige dimensioner i naturvidenskabelig undervisningspraksis. Dette gøres indledningsvist med udgangspunkt i lærerne (deres fagsyn, undervisningsideal og kompetencer) og derefter i eleverne (deres holdninger til fagene og deres færdigheder).

Genre: Antologi | Omfang: 18 sider | Årstal: 2003

Læs mere

Eksamensformer i det almene gymnasium

Dansk Evalueringsinstitut

Rapporten evaluerer eksamensformer i det almene gymnasium. De eksamensformer der evalueres er skriftlig eksamen, mundtlig eksamen og den større skriftlige opgave og formålet er at belyse styrker og svagheder ved de tre eksamensformer.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 110 sider | Årstal: 2003

Læs mere

Fra sprogfag til sprogkompetence

Niels Iversen

De sproglige uddannelser er ifølge artiklens forfatter ikke tilstrækkeligt professionelle, hvilket skyldes, at vi lider under en manglende sammenhæng mellem de forskellige niveauer fra folkeskole til universitet. Undervisningsministerens initiativ til at skabe klarhed og konsistens i de enkelte fag giver imidlertid håb om den nødvendige fornyelse og en klar sprogpolitik.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2001

Læs mere