Når vi skal lære om vores fysisk-biologiske omverden, bygger vi på medfødte eller meget tidligt udviklede læreprogrammer, og den biologisk betingede lærelyst har forskelligt fokus i forskellige aldersklasser. Skolens naturfagsundervisning arbejder dels inden for, dels uden for de indbyggede programmers rammer, hvilket kræver vidt forskellige arbejdsformer, og den vender tit tingene på hovedet i forhold til elevernes aldersbetingede interessefokus.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Naturvidenskab og elevernes natur
Forfatter: Kirsten Paludan
Institution: Center for Naturfagenes Didaktik, Aarhus Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2001 (5), Undervisningsministeriet
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2001