Samspillet mellem fagene er et prioriteret område i Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. Artiklens forfatter undersøger, hvorledes dette samspil kan foregå som en brobygning mellem de såkaldte hårde og bløde naturvidenskabelige fag og mellem naturvidenskaberne og de øvrige fag. Gennem en diskussion af begreberne hårde og bløde fag, eksemplificeret ved fysik og geografi, konkluderes, hvorledes et sådant samspil kan være afgørende for at fremme udviklingen af en naturvidenskabelig dimension i dannelsen.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Samspillet mellem fagene
Forfatter: Jens Dolin
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2001 (5), Undervisningsministeriet
Genre: Forskningsartikel
Årstal: 2001