Takket være ikke mindst uddannelsesregistrene i Danmarks Statistik er det muligt med denne publikation for første gang at præsentere et samlet overblik over uddannelsesniveauet og uddannelsesmønstrene for indvandrere/efterkommere og at sammenligne disse med den øvrige befolkning. Indtil for kort tid siden havde vi alene viden om det uddannelsesniveau, indvandrerne og deres efterkommere erhverver sig i Danmark. Med denne publikation bringes også nye resultater frem bl.a. om uddannelsesfrekvenser og overgange mellem de enkelte uddannelsesniveauer. Dette materiale bygger på Undervisningsministeriets statistikmoduler. Også den uddannelse, som indvandrerne medbringer fra deres oprindelsesland, er nu velbelyst gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget af Danmarks Statistik i 1999 og med data analyseret og publiceret i 2000. En del data om indvandrernes uddannelse set i forhold til de relevante ungdomsårgange er medtaget i særlige kapitler om uddannelsesvejen fra førskolealder til de videregående uddannelser. Dækningsgraden i børneinstitutioner er behandlet, da denne kan have stor betydning for den senere uddannelse. Indenrigsministeriet har bidraget med materiale fra ministeriets udlændingedatabase

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Indvandrere og efterkommere i uddannelsessystemet
Institution: Undervisningsministeriet
Udgivelse: Institutionsstyrelsens serie af Statistiske analyser, 2001 (9)
Genre: Statistisk materiale
Omfang: 69
Årstal: 2001