Tal der taler

Publikationen giver et overblik over det danske uddannelsessystems opbygning og beskriver i tal udviklingen inden for hovedparten af de forskellige uddannelsesområder. I publikationen præsenteres en række nøgletal i tabeller og grafer, der viser, hvilke veje udviklingen går. Publikationen belyser primært udviklingen med danske tal suppleret med tilsvarende tal fra udvalgte lande.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 116 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Videre fra grundskolen – de unges uddannelse

Nuri Peker

Den øgede globalisering og teknologiske udvikling stiller stadig større krav til den danske arbejdsstyrke. For at ruste Danmark til den globale økonomi har Globaliseringsrådet lagt vægt på, at Danmark skal være et førende vidensamfund med uddannelser i verdensklasse. Det er derfor
interessant at undersøge, hvordan de unge bevæger sig i uddannelsessystemet.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 40 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Privatøkonomi og uddannelse – analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Martin Jeppesen

Der tales meget om, hvilken betydning befolkningens uddannelsesniveau har for samfundsøkonomien – for vores konkurrenceevne og fremtidige velstand. Danmark skal være et vidensamfund, og at højne befolkningens uddannelsesniveau er et af midlerne til at nå det mål. Denne temapublikation ser nærmere på uddannelsesniveauets betydning for privatøkonomien. På sammenhængen mellem uddannelse,
indkomst og forbrug.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 54 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet – fra de gymnasiale uddannelser

Mette Skak-Nielsen & Nuri Peker

Uddannelse betragtes i stigende grad som en vigtig forudsætning for at klare sig godt på det globale marked. I den forbindelse er det væsentligt at undersøge befolkningens adfærd i uddannelsessystemet efter de gymnasiale uddannelser. Denne forløbsanalyse viser, hvordan enkelte
studenterårgange bevæger sig i uddannelsessystemet.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 42 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Uddannelse på kryds og tværs 2004

I “Uddannelse på kryds og tværs” har vi søgt at dække behovet for en samlet oversigt over den uddannelsesstatistik, der produceres i Undervisningsministeriet. Publikationen indeholder statistiske oplysninger fra 1992 til 2001 samt fremskrivninger fra 2002 til 2011 for det ordinære uddannelsessystem (fra grundskolen til ph.d.). Kapitel 4 beskriver det gymnasiale uddannelsesområde.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 351 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Uddannelse på kryds og tværs 2003

I “Uddannelse på kryds og tværs” har vi søgt at dække behovet for en samlet oversigt over den uddannelsesstatistik, der produceres i Undervisningsministeriet. Publikationen indeholder statistiske oplysninger fra 1992 til 2001 samt fremskrivninger fra 2002 til 2011 for det ordinære uddannelsessystem (fra grundskolen til ph.d.). Kapitel 4 beskriver det gymnasiale uddannelsesområde.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 375 sider | Årstal: 2003

Læs mere

Kvalitet der kan ses

Projektet “Kvalitet der kan ses” er et forsøg på at belyse kvaliteten i det danske uddannelsessystem. Til dette formål er der inddraget en række forskellige områder, der hver for sig og tilsammen kan bidrage til at tegne et billede af kvaliteten af det danske uddannelsessystem.

Genre: Rapport | Omfang: sider | Årstal: 2000

Læs mere