Fag og gymnasiefremmede: Rapporter fra 3. og 4. runde af udviklingsprojekter

Lars Ulriksen, Aase B. Ebbensgaard & Dorte Christiansen Elmeskov

Rapporten samler op på erfaringerne fra 3. & 4. runde af i netværks- og analyseprojekter fra perioden 2013-2014. Alle var en del af projektet “Gymnasiefremmede elever”. Projektet er en samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik, Undervisningsministeriet og en lang række gymnasier.

Genre: Projektrapport | Omfang: 146 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden: Eleverfaringer – social baggrund – fagligt udbytte

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase B. Ebbensgaard

Bogen analyserer elevers erfaringer med gymnasielivet med et særligt fokus på de ‘gymnasiefremmede’ elever, der har særlige vanskeligheder med gymnasiet. Bogen giver endvidere konkrete anbefalinger til, hvordan der skabes bedre muligheder for fagligt udbytte, især for de gymnasiefremmede elever.

Genre: Bog | Omfang: 234 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Prøver med 24 timers forberedelse

Thomas Hem Pedersen (projektleder)

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af sammenhængen mellem forberedelsestid og betydningen af social baggrund ved mundtlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Evalueringen er rekvireret af Undervisningsministeriet.

Genre: Rapport | Omfang: 27 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Fag og gymnasiefremmede, 2. runde: Erfaringer og ideer fra 10 udviklingsprojekter udført i perioden januar 2011-juni 2012

Aase Bitsch Ebbensgaard, Christine Holm & Lars Ulriksen

Rapporten samler op på erfaringerne fra 2. runde af i netværks- og analyseprojekter fra perioden 2011-2012. Alle var en del af projektet “Gymnasiefremmede elever”. Projektet er en samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik, Undervisningsministeriet og en lang række gymnasier.

Genre: Projektrapport | Omfang: 59 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Fag og gymnasiefremmede, 1. runde: Erfaringer og idéer fra ni udviklingsprojekter

Aase Bitsch Ebbensgaard, Christine Holm & Lars Ulriksen

Rapporten samler op på erfaringerne fra ni netværksprojekter, som alle var en del af projektet “Gymnasiefremmede elever”. Projektet er en samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik, Undervisningsministeriet og en lang række gymnasier.

Genre: Projektrapport | Omfang: 42 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF: Et ungdomssociologisk studie

Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen

I denne rapport sættes der fokus på elevernes baggrund på den 2-årige HF-uddannelse på Frederiksberg HF. Hensigten med rapporten er at beskrive elevernes baggrunde og livssituation samt belyse, hvorledes forskellige baggrunde kan påvirke elevernes trivsel og relation til deres uddannelse på HF Frederiksberg.

Genre: Rapport | Omfang: 52 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 6: Hjemme- og fritidsliv

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 6 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet flyttes opmærksomheden til elevernes hjemme- og fritidsliv, herunder ikke mindst elevernes forvaltning af skolens kolonisering af livet uden for skoletiden i form af lektier og de prioriteringer, det er nødvendigt for eleverne at foretage.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 36 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 5: Klassen og det sociale miljø

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 5 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet sættes fokus på elevernes oplevelser af lærerne og af hinanden som gymnasieelever. I kapitel 5 flyttes blikket til elevernes oplevelser af sociale relationer i klassen og på skolen, og hvilken betydning disse relationer har for elevernes oplevelser af at gå i gymnasiet.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 25 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 2: Fag, kriterier og karakterer

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er andet kapitel i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. Kapitlet handler om elevernes fortællinger om det faglige i gymnasiet. Hvordan oplever de fagene og kriterierne for, hvad det er, de skal kunne?

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 32 sider | Årstal: 2009

Læs mere