Igennem de sidste par årtier er det blevet stadig mere almindeligt for etniske minoriteter i Danmark at uddanne sig. Især blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er der sket markante uddannelsesmæssige fremskridt. Denne rapport belyser denne udvikling, set fra etniske minoritetskvinders synsvinkel.

Rapporten bygger primært på interviews med 25 kvinder, der alle har afsluttet en kompetencegivende uddannelse i Danmark: Nogle har taget mellemlange uddannelser og er blevet pædagoger, mens andre har afsluttet forskellige universitetsuddannelser på kandidatniveau. De kvalitative data er suppleret med nogle enkelte tabeller baseret på registerdata.

Rapporten giver et kvalitativt indblik i de vilkår, disse kvinder har haft for at uddanne sig i Danmark, de udfordringer, de har mødt undervejs, og de ressourcer, de har trukket på, for at kunne blive en veluddannet del af den danske arbejdsstyrke. Rapporten bidrager dermed både til at kvalificere debatten om betydningerne af køn, etnicitet og uddannelse i Danmark og til at øge forståelsen for de store forskelligheder, der er internt imellem etniske minoritetskvinder, der uddanner sig.

Rapporten er en selvstændig forlængelse af SFI-rapporten Køn og etnicitet i uddannelsessystemet – Litteraturstudier og registerdata, der udkom i november 2010 (SFI-rapport 10:29).

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: ”Det var ikke nemt, men jeg klarede det!” Interviewundersøgelse med etniske minoritetskvinder om uddannelse
Forfatter: Anika Liversage, Vibeke Jakobsen & Ida Rode Hansen
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Genre: Rapport
Omfang: 159
Årstal: 2011