Når gymnasiet er en fremmed verden handler om livet i gymnasiet, som det opleves af den enkelte elev. Bogen bygger på interview med 135 elever fra det almene gymnasium, hhx, htx og hf, hvor de fortæller om deres erfaringer med hverdagen i gymnasiet: undervisningen, lektierne, det sociale liv. Bogens analyser af elevernes fortællinger giver en forståelse af, hvad der sker i mødet mellem de unge og gymnasiet.

Bogen sætter særligt fokus på de gymnasieelever, hvis forældre ikke selv har gået i gymnasiet – de gymnasiefremmede elever. Den belyser de vanskeligheder, disse elever har med gymnasiet, ikke mindst vanskeligheder med at forstå, hvilke krav man skal leve op til, at forstå lærerens sprog, og at forstå, hvordan man bliver en god gymnasieelev.

Når gymnasiet er en fremmed verden giver konkrete anbefalinger til hvordan lærere, skoleledelse og det politisk-administrative system kan skabe bedre muligheder for at eleverne – og ikke mindst de gymnasiefremmede elever – kan gennemføre gymnasiet med et godt personligt og fagligt udbytte. Bogen kan give elever og forældre en forståelse af, hvad det er, de unge møder i gymnasiet, mens forskere og studerende inden for pædagogik, uddannelsesforskning og sociologi kan læse den som en konkret analyse af, hvordan reproduktionen af social ulighed opleves af dem, den rammer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når gymnasiet er en fremmed verden: Eleverfaringer - social baggrund - fagligt udbytte
Forfatter: Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase B. Ebbensgaard
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet; Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet (DPU); Institut for Pædagogik, Filosofi og Religionsstudier, Syddansk Univeristet
Udgivelse: Når gymnasiet er en fremmed verden: Eleverfaringer - social baggrund - fagligt udbytte. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Genre: Bog
Omfang: 234
Årstal: 2013