Vi er i Center for Ungdomsforskning glade for at kunne præsentere en bog om unge nydanskere, som vi håber vil blive læst og benyttet af mange. Afslutningen på en tidligere rapport fra Center for Ungdomsforskning Tryghed blandt unge nydanskere, udarbejdet af Tallat Shakoor og Rie Wallendorf Riis i 2007 for TrygFonden, gav idéen til at se nærmere på de unge med anden etnisk baggrund end dansk, som klarer sig godt i uddannelsessystemet og i arbejdslivet. Religionssociolog Tallat Shakoor gik i gang med at indsamle interview i 2008, siden blev samfundsforsker Flemming Mikkelsen og journalist Malene Fenger Grøndahl inddraget i arbejdet, og bogens tre forfattere har derfor på hver deres måde sat deres præg på dens form og indhold. Hver har trukket på deres faglighed og netværk både blandt forskere og informanter, og der er derfor en lang række personer, som rettelig bør takkes i dette forord. Vi håber, at de vil tage til takke med en kollektiv tak for inspiration, kritiske spørgsmål og praktisk hjælp af forskellig art.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: I Danmark er jeg født - Etniske minoritetsunge i bevægelse
Forfatter: Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl og Tallat Shakoor
Institution: Center for Ungdomsforskning
Udgivelse: 2010
Genre: Bog
Omfang: 434
Årstal: 2010