Forsøgsarbejde i gymnasiet

Jens Dolin & Gitte Ingerslev

På baggrund af et empirisk studie diskuterer denne rapport lærernes motivation til og oplevelser med forsøgsarbejde samt rammerne og potentialerne for forsøgsarbejde. Der argumenteres for, at systemændringer er ønskværdige, og at disse primært sker via ændringer i lærerpraksis.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 56 sider | Årstal: 2001

Læs mere

Fra sprogfag til sprogkompetence

Niels Iversen

De sproglige uddannelser er ifølge artiklens forfatter ikke tilstrækkeligt professionelle, hvilket skyldes, at vi lider under en manglende sammenhæng mellem de forskellige niveauer fra folkeskole til universitet. Undervisningsministerens initiativ til at skabe klarhed og konsistens i de enkelte fag giver imidlertid håb om den nødvendige fornyelse og en klar sprogpolitik.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2001

Læs mere

Projektarbejde og evaluering i billedkunst i gymnasiet og hf

Lisa Laursen (fagkonsulent)

I skoleåret 1999-2000 arbejdede en gruppe billedkunstlærere med et udviklingsprojekt om projektarbejde og evaluering i billedkunst. Gruppen er sammensat, så den dækker over et så stort spektrum som muligt, og så alle niveauer i faget er repræsenteret: fællesfag på hf, tilvalg på hf, étårsforløb på VUC, obligatorisk niveau i gymnasiet og mellemniveau i gymnasiet – for til trods for næsten enslydende fagbilag er der stor forskel på ovenstående niveauer, fagligt og pædagogisk. Udgangspunktet for gruppens arbejde var fra begyndelsen evalueringen af elevernes praktiske arbejde i faget. Denne rapport er resultatet af deres arbejde.

Genre: Rapport | Omfang: 76 sider | Årstal: 2001

Læs mere

At lære fysik – et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik (2/2)

Henrik Bang, Jytte Bang, Karin Beyer, Jens Dolin & Verner Schilling

“At lære fysik” er den afsluttende rapport for det projekt, mange kender under forkortelsen ALF. Rapporten indeholder en række studier af fysikundervisningen gennemført i to gymnasieklasser i perioden 1996-98. Kapitlerne spænder fra teoretiske overvejelser om undervisning i og læring af fysik til detaljerede case-studier og analyser af de holdninger, eleverne har til undervisning og til tilegnelse af fysikkens begreber og metoder.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 142 sider | Årstal: 2001

Læs mere

At lære fysik – Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik (1/2)

Henrik Bang, Jytte Bang, Karin Beyer, Jens Dolin & Verner Schilling

“At lære fysik” er den afsluttende rapport for det projekt, mange kender under forkortelsen ALF. Rapporten indeholder en række studier af fysikundervisningen gennemført i to gymnasieklasser i perioden 1996-98. Kapitlerne spænder fra teoretiske overvejelser om undervisning i og læring af fysik til detaljerede case-studier og analyser af de holdninger, eleverne har til undervisning og til tilegnelse af fysikkens begreber og metoder.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 138 sider | Årstal: 2001

Læs mere