Skal vi sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, er der blandt andet behov for tiltag, som skaber større rummelighed i ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. Der er derfor grund til at se på ungdomsuddannelsernes tilrettelæggelse, hvor mere praktiske indgange må forventes at kunne fastholde flere unge. Større fokus på uddannelsens sociale miljø og den enkelte elevs velbefindende ser også ud til at være vigtig. Selv om vores viden om de unge uden uddannelse er betydelig, ville der være perspektiver i at udnytte eksisterende muligheder for at få belyst, hvad det er for forhold, der gør, at en ikke ubetydelig gruppe af unge med svag social baggrund og ringe boglige kompetencer alligevel formår at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Fra grundskolen til ungdomsuddannelserne
Forfatter: Torben Pilegaard Jensen
Institution: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse
Udgivelse: Uddannelse 2006 (4), Undervisningsministeriet
Genre: Forskningsartikel
Årstal: 2006