Artiklen beskriver erfaringer fra et tværfagligt forløb mellem fysik, kemi, biologi og matematik i en 1. g-klasse. Baseret på klasserumsobservationer og interviews fremlægges, ved hjælp af en række cases om lærernes tværfaglige tolerance, tværfaglig undervisning af enkelt faglig lærer og elevernes håndtering af tværfagligheden, de udfordringer der kan opstå når fire fag og ikke mindst fire lærere skal samarbejde om et tværfagligt forløb. Det vurderes at lærerne ikke besidder de tværfaglige kompetencer der kræves for at integrere fagene i et samlet forløb fremfor at køre parallel undervisning uden fagoverskridende aspekter. Det faglige samspil blev således overladt til eleverne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Udfordringer for det tværfaglige samspil i gymnasiet
Forfatter: Stinne Hørup Hansen
Institution: Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet
Udgivelse: MONA 2007 (1), s. 50-65, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 16
Årstal: 2007