Evaluering af tablettens indvirkning på læring og undervisningspraksis

Niels Knap & Elsebeth Lauridsen

Rapporten er en undersøgelse af brugen af tablets i undervisningen i en 1.g-klasse på et it-gymnasium. Der undersøges for det første, hvilken indflydelse tabletten har på undervisningen i fællesfagene. For det andet sammenlignes undervisning med og uden brug af tabletter, med inddragelse af undervisningen i valgfagene.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 118 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Nøgleord

Projektarbejdsformen på hhx og htx

Anne-Grethe Madsen og Karin Løvenskjold Svejgaard

Rapporten er skrevet på baggrund af et dokumentationsprojekt, der havde til formål at skaffe større indsigt i, hvordan eleverne faktisk arbejder og udvikler viden og kompetencer i de forskellige former for projektarbejde. Projektet bestod både af en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 143 sider | Årstal: 2007

Læs mere

IT og nye læringsstrategier i gymnasiet

Karen Borgnakke

Dette empiriske studie omhandler brugen af IT-læring og projektorienterede strategier i gymnasieskolen, lærere og elevers handlerepertoire i IT-klassernes undervisnings- og læringssituationer, og hvordan læringssituationen og dens kontekst ses fra elevernes synspunkt.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 65 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Nøgleord

En ekstra chance

Ellen Krogh

Undersøgelsen søger at indkredse læring i relation til undervisning og portfolioevaluering. Det sker på baggrund at et empirisk studie af danskundervisning i en klasse på den københavnske vestegn.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 258 sider | Årstal: 2007

Læs mere

VIDENSKABET: Hvem passer skolen?

Mons Bissenbakker Frederiksen

I artiklen tager Mons Bissenbakker Frederiksen fat i skævheder i skolen. Disse skævheder ses når piger klarer sig bedre end til drenge, og etnisk danske elever klarer sig bedre end de tosprogede.

Genre: Avisartikel | Omfang: 2 sider | Årstal: 2007

Læs mere