Evaluering af tablettens indvirkning på læring og undervisningspraksis

Niels Knap & Elsebeth Lauridsen

Rapporten er en undersøgelse af brugen af tablets i undervisningen i en 1.g-klasse på et it-gymnasium. Der undersøges for det første, hvilken indflydelse tabletten har på undervisningen i fællesfagene. For det andet sammenlignes undervisning med og uden brug af tabletter, med inddragelse af undervisningen i valgfagene.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 118 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Nøgleord

Projektarbejdsformen på hhx og htx

Anne-Grethe Madsen og Karin Løvenskjold Svejgaard

Rapporten er skrevet på baggrund af et dokumentationsprojekt, der havde til formål at skaffe større indsigt i, hvordan eleverne faktisk arbejder og udvikler viden og kompetencer i de forskellige former for projektarbejde. Projektet bestod både af en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 143 sider | Årstal: 2007

Læs mere

IT og nye læringsstrategier i gymnasiet

Karen Borgnakke

Dette empiriske studie omhandler brugen af IT-læring og projektorienterede strategier i gymnasieskolen, lærere og elevers handlerepertoire i IT-klassernes undervisnings- og læringssituationer, og hvordan læringssituationen og dens kontekst ses fra elevernes synspunkt.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 65 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Nøgleord

En ekstra chance

Ellen Krogh

Undersøgelsen søger at indkredse læring i relation til undervisning og portfolioevaluering. Det sker på baggrund at et empirisk studie af danskundervisning i en klasse på den københavnske vestegn.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 258 sider | Årstal: 2007

Læs mere

VIDENSKABET: Hvem passer skolen?

Mons Bissenbakker Frederiksen

I artiklen tager Mons Bissenbakker Frederiksen fat i skævheder i skolen. Disse skævheder ses når piger klarer sig bedre end til drenge, og etnisk danske elever klarer sig bedre end de tosprogede.

Genre: Avisartikel | Omfang: 2 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf

Katja Munch Thorsen (Projektleder)

Rapporten undersøger hvordan hf-kurserne har udmøntet to nye regelsæt: læreplanen for den nye naturvidenskabelige faggruppe der består af fagene kemi, geografi og biologi, og kvalitetsbekendtgørelsen der stiller krav om procedurer for kvalitetsarbejdet på de gymnasiale uddannelser.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 96 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Udfordringer for det tværfaglige samspil i gymnasiet

Stinne Hørup Hansen

Baseret på klasserumsobservationer og interviews beskriver artiklen de problemer som opstår når fire fag og fire forskellige lærere skal spille sammen. Blandt udfordringerne nævnes især lærernes mangel på tværfaglige kompetencer, som betød at sammenknytningen af fagenes i høj grad blev overladt til eleverne.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2007

Læs mere

GIS i gymnasiet – etablering af en fagdidaktisk model for anvendelse i naturgeografi

Mikkel Wendelboe Toft

Artiklen foreslår en model for brugen af geografiske informationssystemer (GIS) i gymnasiefaget naturgeografi. Med udgangspunkt i de officielle bekendtgørelser for faget, tilpasses modellen så den kan bruges som ramme for anvendelsen af GIS i undervisningen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 18 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Rigtige piger går ikke på htx, men piger er glade for at gå der – et kvantitativt blik på køn, oplevelser og interesser

Lars Ulriksen & Henriette Lind Holmegaard

Artiklen præsenterer resultaterne af en undersøgelse af forskellene på drenges og pigers motivation for at vælge htx. Undersøgelsen viser at drengenes valg af htx frem for alt er begrundet i en interesse for naturvidenskab, mens pigerne har flere begrundelser som vægter næsten lige meget. Samtidig viser undersøgelsen at hver 3. dreng og hver 5. pige enig i at “rigtige piger interesser sig ikke forteknik- og naturvidenskab”.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 18 sider | Årstal: 2007

Læs mere