Videnskabsteoretisk refleksion som grundlaget for tværfagligt arbejde i almen studieforberedelse

Esben Nedenskov Petersen & Caroline Schaffalitzky de Muckadell

På baggrund af en analyse og vurdering af didaktiske udfordringerne, der opstår for AT-faget, har rapportens forfattere udviklet en videnskabelig basismodel, som kan danne ramme for elevernes AT-projekter. Formålet med den videnskabelige basismodel er at konkretisere den videnskabelige metode for eleverne.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 21 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Sammenlignende fagdidaktik – om muligheden for at ’oversætte’ et fagdidaktisk koncept

Finn Holst

Artiklen stiller spørgsmålet, hvorvidt man kan oversætte eller rekontekstualisere et fagdidaktisk koncept fra en fagdidaktik til en anden. Dette er en mulighed, men det betyder næppe, at det vil kunne lade sig gøre i alle tilfælde. Det må være en forudsætning for rekontekstualiseringen, at der kan etableres en tværdisciplinær distinktion, der muliggør den nødvendige rekonstruktion.

Genre: Kommentar | Omfang: 7 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Historiedidaktik som metakognition – udspil til komparativ fagdidaktik

Aase H. Bitsch Ebbensgaard

Målet med nærværende artikel er at vise, hvordan undersøgelser af det videnskabsteoretiske grundlag for et fag, her faget historie i det danske gymnasium, (måske) kan få betydning for, at visse didaktiske problemstillinger kommer mere frem i opmærksomhedsfeltet både teoretisk og med blik for praksisfeltet.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Færdigheder og produktion af udtryk

Lena Lindenskov

Med spejlmodellen som forslag til en generel model for sammenlignende didaktik gør Lena Lindenskov sig forsøgsvist til fortaler for sammenlignende fagdidaktik. Sammenlignende fagdidaktik bliver således til en hjælpedisciplin, der gennem en gradvis udvikling med små skridt bygger på ’små’ sammenligninger af to eller flere fag- eller fagområdedidaktikker.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 6 sider | Årstal: 2011

Læs mere