Artiklen omhandler professionalisering af gymnasielærere, mere konkret deres måde at indgå i teamsamarbejde og praktisere den overgang fra privatpraktiserende lærer til teamlærer, som ønskes i forlængelse af den seneste (2005) reform af gymnasiet. Artiklen indeholder en række cases, som giver forskellige billeder på lærernes måde at imødekomme – eller ikke imødekomme – team-tanken – fra det kreative team til det mere instrumentelle team.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Mellem kreativitet og instrumentalisering: Om professionalisering og handlestrategier i undervisningen
Forfatter: Jakob Ditlev Bøje
Institution: Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber
Udgivelse: Gymnasiepædagogik nr. 66, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 69-93
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 24
Årstal: 2007