I den første delrapport fra forskningsprojektet om nye lærerroller efter 2005-reformen blev der sat fokus på lærernes holdninger til temaer af relevans for gymnasiereformen. Denne første delrapport udkom i sommeren 2006. Med anden delrapport sætter vi fokus på de handlinger, som finder sted i den gymnasiale verden som konsekvens af gymnasiereformen. På baggrund af et stort pædagogisk feltarbejde, hvor vi har observeret undervisning, teammøder og interviewet lærere, ledere og elever på i alt 16 skoler, har vi forsøgt at komme tættere på den pædagogiske adfærd og dens konsekvenser for det læringsfelt, der bliver skabt for eleverne. Hvilke nye lærerroller kan vi registrere? Og hvad betyder reformen for elevernes sociale og kulturelle dannelse?

Læs den første rapport  her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lærerroller i praksis: Anden delrapport fra forskningsprojektet Nye lærerroller efter 2005-reformen
Forfatter: Lilli Zeuner, Steen Beck, Lars Frode Frederiksen & Michael Paulsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, nr. 64, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 390
Årstal: 2007