Claus Jessens kommentar til Jens Dolins artikel “Naturvidenskab efter gymnasiereformen– intentioner og resultater” i MONA, 2007(1): ”Fagligheden i frit fald!”, “Gymnasiereformen er et administrativt monster”, “Vi bruger uendelig tid til unødvendige møder i lærerteam”, “Undervisningen afbrydes uafladeligt af AT-forløb og andre ufaglige aktiviteter”. Sådan hører man ofte kolleger udtale sig om gymnasiereformen. Ironisk nok er netop de forhold som mange kolleger kritiserer ved reformen, faktisk nødvendige hvis naturfagsundervisningen skal være optimal – også set ud fra naturfagenes egen synsvinkel. Derfor er det en meget velplaceret og relevant analyse som Jens Dolin giver i sidste nummer af MONA. Jens Dolins oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiereform og fysik – komplementære størrelser?
Forfatter: Claus Jessen
Institution: Frederiksberg Gymnasium
Udgivelse: MONA 2007 (3), s. 96-99, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 4
Årstal: 2007