Artiklens første afsnit ridser kort det seneste århundredes forandringer på den uddannelsespolitiske scene op. Forandringer, der i dag synes at munde ud i en samtidig velfærdstats- og konkurrencestatslogik, der synes at have store implikationer for gymnasiet. Implikationerne retter vi i det følgende afsnit blikket imod. I afsnit tre introducerer vi voyeur-begrebet samt den tendens i forskellige samfundsmæssige sfærer, vi søger at gribe med dette begreb. I de følgende fire afsnit, som samlet set udgør artiklens analytiske hovedafsnit, illustreres og diskuteres de af voyeurbehovets følgende (u)muligheder med fokus på henholdsvis et strategisk skoleniveau i de to første afsnit, et undervisningsniveau i det efterfølgende afsnit og et lærerniveau i det afsluttende analyseafsnit. I den efterfølgende opsamling på artiklens analyser begrebsliggøres nutidens gymnasielærer som en alkymist. Artiklen afrundes med en perspektivering, der peger på mulige konsekvenser af de forhold, artiklen har fokuseret på.

Download PDF →

Fakta

Titel: Læreralkymisten og samtidens voyeurisme - om samtidens behov for synliggørelse
Forfatter: Ane Qvortrup & Dion Rüsselbæk Hansen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet; Uddannelsesvidenskab, Institut for Kulturstudier, Syddansk Universitet
Udgivelse: I: Katrin Hjort, Ane Qvortrup og Peter Henrik Raae (red.), Der styres for vildt - Om paradokser i styring af pædagogik (Aarhus, Klim, 2012), s. 203-226.
Genre: Bidrag til antologi
Omfang: 24
Årstal: 2012