Gymnasiereformen af 2004 blev implementeret i sommeren 2005. Den har medført en række ændringer af faglig, organisatorisk og pædagogisk art inden for alle fire gymnasiale uddannelser. Med dette forskningsprojekt sætter vi fokus på disse ændringer. Hvordan kan vi spore konsekvenserne af reformen på gymnasierne?

Dette spørgsmål forfølger vi med en række delundersøgelser, som løber over fire år fra sommeren 2005 og frem til sommeren 2009. Forskningsprogrammet veksler over årene mellem kvantitative undersøgelser og pædagogisk feltarbejde med kvalitative forskningsmetoder. I skoleåret 2005-­06 har vi gennemført en generel spørgeskemaundersøgelse blandt lærere ved de fire gymnasiale ungdomsuddannelser, stx, hhx, htx og hf. I forbindelse med forberedelsen af spørgeskemaet blev der gennemført en eksplorativ undersøgelse med kvalitative interview med elever, lærere og ledelse på en af hver af de fire gymnasiale uddannelsesformer. Resultaterne af disse interview er i et vist omfang inddraget i denne rapport.

[…]

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiets dilemmaer – lærernes positioner: Første delrapport fra forskningsprojekt »Nye Lærerroller efter 2005-reformen«
Forfatter: Lilli Zeuner, Steen Beck, Lars Frode Frederiksen & Michael Paulsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 56, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 244
Årstal: 2006