Mellem kreativitet og instrumentalisering: Om professionalisering og handlestrategier i undervisningen

Jakob Ditlev Bøje

Artiklen omhandler professionalisering af gymnasielærere, mere konkret deres måde at indgå i teamsamarbejde og praktisere den overgang fra privatpraktiserende lærer til teamlærer, som ønskes i forlængelse af den seneste (2005) reform af gymnasiet.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 24 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Nye krav – nye balancer

Peter Henrik Raae & Marianne Abrahamsen

Rapporten er resultatet af en empirisk undersøgelse af fremtidige ledelsesmæssige kompetencer i det udviklingspres, Gymnasiereform 2005 og den generelle modernisering af den offentlige sektor skaber. Dette pres skaber store og ændrede krav til skoleledelsernes kvalifikationer og kompetencer.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 128 sider | Årstal: 2004

Læs mere