Denne rapport handler om den gymnasiale virkelighed fire år efter gymnasiereformen i august 2005 juridisk set trådte i kraft. Vi kalder rapporten for Ret og gyldighed i gymnasiet, fordi den præsenterer en analyse af mødet mellem, hvad der juridisk gælder efter reformen, og hvad gymnasiets aktører finder gyldigt og legitimt. Det hovedspørgsmål vi besvarer er, hvordan den gymnasiale virkelighed ser ud og virker set indefra, fra de centrale aktørers eget perspektiv, men teoretisk rekonstrueret og logisk reflekteret. De centrale aktører i gymnasiet er eleverne, lærerne og lederne. Vi fokuserer på lærerne og deres roller i gymnasiet efter reformen. Det er lærerne, der skal undervise eleverne og derfor dem, reformen først og fremmest retter sig mod. Det er lærernes arbejde, som reformen har til hensigt at lave om på. Det er fx lærerne, der skal danne de lærerteam og skabe den tværfaglige undervisning, som reformen lægger op til. Analytisk fokuserer vi på fire dimensioner af den gymnasiale virkelighed. Disse aspekter eller dimensioner kalder vi for det gældende, det gyldige, det mulige og det kommunikative.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Ret og gyldighed i gymnasiet
Forfatter: Lilli Zeuner, Steen Beck, Lars Frode Frederiksen, Erik Kruse Sørensen & Michael Paulsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, nr. 76, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 490
Årstal: 2010