Med udgangspunkt i et kvalitativt forskningsprojekt i 8.- og 9.-klasser peges der i artiklen på mulige sammenhænge mellem danske pigers manglende interesse og motivation for fysikfaget og tilstedeværelsen af kulturelle opfattelser som ekskluderer piger fra fysik. Tillige argumenteres der for at anvendelsessigtet med det faglige indhold i fysik-undervisningen kan have vital betydning for pigernes motivation. Sluttelig peges der på implikationer for fysik-undervisningen hvis man vil imødegå de kulturelle opfattelser og udvikle pigerne i fysikfaget, såvel som der peges på relevansen af yderligere undersøgelser af problemfeltet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når kulturen ekskluderer – piger i fysikfaget
Forfatter: Anne Bjerregaard Sinding
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2007 (1), s. 18-31, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 14
Årstal: 2007