Veje til ungdomsuddannelse 2: Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere

Laila Dreyer Espersen, Misja Eiberg & Dines Andersen

Hvorfor er nogle skoler bedre end andre til at få deres elever til at tage en ungdomsuddannelse? Dette spørgsmål søges besvaret i denne rapport, som imidlertid viser, at der ikke er en klar forbindelse mellem skolens praksis og andelen af elever, der efter grundskolen fortsætter i en ungdomsuddannelse.

Genre: Rapport | Omfang: 169 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse 1: Statitiske analyser af folkeskolens betydning for unges påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Vibeke Myrup Jensen & Lisbeth Palm høj Nielsen

I denne rapport søger forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd at indkredse skolernes bidrag til elevernes påbegyndelse/gennemførelse af en ungdomsuddannelse, det vi kalder skolekvaliteten.

Genre: Rapport | Omfang: 213 sider | Årstal: 2010

Læs mere

SOS-projektet – didaktisk modellering af et sammenhængsproblem

Tomas Højgaard & Jensen Morten Blomhøj

Artiklen diskuterer det såkaldte SOS-projekt, hvor matematiklærere fra grundskolen, gymnasiet og læreruddannelsen har samarbejdet med matematikdidaktiske forskere om at undersøge og afhjælpe nogle af de udfordringer som danske elever møder i matematik ved overgangen fra grundskole til gymnasium.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 29 sider | Årstal: 2007

Læs mere