Undersøgelsen Hvor blev drengene af? sætter fokus på en relativt ubelyst problemstilling.  Nemlig hvad der sker med de – især mandlige – studenter, der ikke forsætter på en videregående uddannelse. Til trods for at 29 % af de kvindelige studenter og 37 % af de mandlige studenter ikke er i gang tre år efter deres studentereksamen, så er det en gruppe, der har været meget lidt fokus på – både uddannelses- og ligestillingspolitisk. Sigtet med undersøgelsen er at afdække, hvorfor flere mandlige end kvindelige studenter fravælger at tage en videregående uddannelse, hvad de laver i stedet for, og hvilken betydning gymnasieretning, karaktergennemsnit, familiebaggrund, etnicitet og geografi har i den forbindelse. Undersøgelsen har særligt fokus på de mandlige studenters forløb efter gymnasiet, men giver også indblik i de kvindelige studenters forløb.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet
Forfatter: Camilla Hutters & Rikke Brown
Institution: Center for Ungdomsforskning
Genre: Rapport
Omfang: 92
Årstal: 2011