Rapporten fokuserer på sammenhængen mellem studenternes sociale baggrund og deres gymnasiekarakterer, og den ser på, hvorvidt studenternes sociale baggrund har fået større betydning for deres karakterer og uddannelsesvalg efter reformen. Karakterforskellene mellem elever fra forskellige socialgrupper er blevet større efter gymnasiereformen fra 2005. Elever fra de øverste socialgrupper får generelt bedre karakterer efter reformen, mens elever fra den nederste socialgruppe ligger på samme karakterniveau som tidligere. Undersøgelsen bekræfter, at det især er elever fra uddannelsesvante hjem, der profiterer af gymnasiereformen. Men den afkræfter samtidig, at det skulle være nye mundtlige prøveformer eller specifikt reformens store nyskabelse, det flerfaglige ”fag” almen studieforberedelse på stx, der gør karakterforskellene større mellem elevgrupperne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter gymnasiereformen
Forfatter: Mikkel Bergqvist (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Rapport
Omfang: 71
Årstal: 2012