I forlængelse af rapporten “Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen” bad Børne- og Undervisningsministeriet EVA om at følge op på udvalgte resultater i rapporten, nemlig resultaterne i fagene studieområdet, almen studieforberedelse og studieretningsprojektet for de to årgange, der blev studenter i 2010 og 2011. Betydningen af elevernes sociale baggrund er i 2010 og 2011 blevet mindre end for studenterårgangene 2008 og 2009, når man ser på karakterer i studieområdet (hhx og htx), i almen studieforberedelse (stx) og i studieretningsprojektet. Karaktererne i studieområdet og almen studieforberedelse ligger fortsat meget højt ift. elevernes gennemsnit, men karaktererne i studieretningsprojektet fortsat ligger lavt. I 2011 er det alene i studieretningsprojektet på stx, at der fortsat er en signifikant større forskel mellem øverste og nederste socialgruppe end før reformen. Forskellen er mindre i 2011 end i 2008 og 2009. I notatet ser vi ikke på den generelle karakterudvikling, men kun på de tre fag.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Opfølgning på ”Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen”
Forfatter: Mikkel Bergqvist (Metodekonsulent) & Rikke Sørup (Souschef)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Notat
Omfang: 8
Årstal: 2012