I 2005 trådte den hidtil største samlede reform af de treårige gymnasiale uddannelser i kraft. Reformen er løbende blevet evalueret og justeret. Med denne evaluering sættes der for første gang fokus på reformens resultater forstået som de kompetencer eleverne besidder efter studentereksamen. Et centralt mål med gymnasiereformen var at styrke studenternes reelle studiekompetence, dvs. deres forudsætninger for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. Evalueringen belyser de første to reformårganges kompetencer ved overgangen til videregående uddannelse og giver dermed nogle pejlemærker i forhold til arbejdet med at implementere, følge og evt. justere reformen.

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Studiekompetence
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 75
Årstal: 2011