Kvantitativt er bredden af fremmedsprog i gymnasiet efter reformen svækket, forstået på den måde at markant færre elever har tre moderne fremmedsprog i dag sammenlignet med tidligere. Dette skyldes blandt andet at reformen har fjernet muligheden for at vælge mellem matematik og et tredje fremmedsprog på hhx, og at de sprogkrav der automatisk fulgte med det tidligere sproglige almene gymnasium, er forsvundet i takt med ophævelsen af sprogligt og matematisk gymnasium. Rapporten er én af fire rapporter om fagområdeevalueringer som EVA gennemfører for Undervisningsministeriet. De fire fagområdeevalueringer fokuserer på reformen fra forskellige vinkler og udkommer sammen med en samlet evaluering af gymnasiereformen som EVA har gennemført som led i sin handlingsplan for 2008.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fremmedsprog på hhx og stx
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 51
Årstal: 2009