Lars Ulriksen og Henriette T. Holmegaards artikel “Projektarbejde på htx – erfaringer og udfordringer i projektvejledningen” (MONA, 2008 (2)) fokuserer i højere grad på at afklare nogle af de problematikker man støder på i teknologifaget, end på en egentlig undersøgelse af sammenhængene bag. Her er det nok nødvendigt med andre metoder og et mere fokuseret undersøgelsesdesign. Artiklen problematiserer særligt undervisningens svage rammesætning og klassifikation, gruppeprocesserne hvor eleverne tilsyneladende låses fast i bestemte funktioner og roller samt vejledningen. Jeg vil kommentere dette fra et praktikerperspektiv og foreslå fremtidige fokuspunkter for forskning i faget. Jeg vil altså tillade mig at stille endnu flere spørgsmål og håbe at nogen vil besvare dem på et empirisk grundlag. Lars Ulriksen og Henriette T. Holmegaards oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Teknologifaget – succes og udfordringer
Forfatter: Kresten Cæsar Torp
Institution: Aalborghus Gymnasium
Udgivelse: MONA 2008 (3), s. 76-80, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentarartikel
Omfang: 5
Årstal: 2008