Poetisk Pædagogik – Sprogrytme og mundtlig fremførelse som litterær fortolkning Forslag til ny tekstteori og til pædagogisk refleksion

Tina Høegh

Denne afhandling har litteraturpædagogisk formål: den søger gennem den pædagogiske metode i tekstarbejdet at fremme et nyt mål, tale om sproget selv. Og den kan gøre det ved at rykke mål og metode helt tæt sammen: klassedialogen bliver en del af målet.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 254 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Transforming K-12 Assessment: Integrating Accountability Testing, Formative Assessment, and Professional Support

Randy Elliot Bennett & Drew H. Gitomer

Førende amerikanske forskere Randy E. Bennett og Drew Gitomer stiller skarpt på hvilke udfordringer den stigende brug af test i skolesystemet medfører. Desuden forholder de sig til om udvikling i forskningsområder som kognitionsteorier, psykometri og teknologi kan have en effekt på evalueringskulturen.

Genre: artikel | Omfang: 26 sider | Årstal: 2008

Læs mere

De unges vandring i uddannelsessystemet Uddannelsesmønstre i Region Midtjylland og betydningen af geografi og social baggrund

Torben Pilegaard Jensen & Leif Husted

Rapporten undersøger uddannelsesmønstre i Region Midtjylland. Den konkluderer at langt flere unge med en gymnasieuddannelse bag sig starter på en lang videregående uddannelse, hvis de bor i nærheden af et universitet. Og mange af de, der ikke bor i nærheden, fraflytter deres opvækstkommune, når de går i gang med en videregående uddannelse.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 73 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Ledelse til en forandring

Marianne Abrahamsen

Målet med ph.d-afhandlingen er at bidrage til en kvalificering af moderne gymnasieledelse ved årtusindskiftet og at belyse de ledelsesmuligheder, der kan ligge i gymnasiet i forbindelse med en forandringsproces.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 375 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Demokrati og bæredygtig udvikling

Jeppe Læssøe

Det nye i bæredygtig udvikling er, at vi skal medtænke konsekvenserne af vores handlinger i en langt mere vidtrækkende forstand end tidligere. Fra det vanlige snævre perspektiv på ’hvad der er godt for mig, her og nu’ til også at foregribe og tage hensyn til ’hvad der er godt for den anden, et andet sted og ude i fremtiden’. Jeppe Læssøe skitserer de overordnede problemforhold ved arbejdet med bæredygtig udvikling.

Genre: artikel | Omfang: 2 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Bevidsthed om læring i uddannelserne: Progression, portfolio og entrepreneurship

Hanne Leth Andersen (red.)

Artiklerne i dette arbejdspapir er tematiseringer af undervisning og uddannelse i et længde- og breddeperspektiv fra det gymnasiale niveau til universitetsuddannelserne, med fokus på fælles begrebsbevidsthed inden for forskellige taksonomiske beskrivelser, på
refleksionsredskaber og tværfaglige elementer i universitetsuddannelser.

Genre: Arbejdspapir | Omfang: 72 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Tal der taler

Publikationen giver et overblik over det danske uddannelsessystems opbygning og beskriver i tal udviklingen inden for hovedparten af de forskellige uddannelsesområder. I publikationen præsenteres en række nøgletal i tabeller og grafer, der viser, hvilke veje udviklingen går. Publikationen belyser primært udviklingen med danske tal suppleret med tilsvarende tal fra udvalgte lande.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 116 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Matematik B på hhx og stx: fagevaluering 2007

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten samler op på de første erfaringer med de nye læreplaner for matematik B på hhx og stx idet de første elever gik til eksamen efter de nye regler for B-niveau i sommeren 2007. Denne fagevaluering er en af fire parallelle evalueringer der alle bl.a. tager udgangspunkt i fagenes læreplaner og især har fokus på læreres erfaringer med nyskabelser i planerne. Evalueringen er rekvireret af Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 40 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten undersøger kultur- og samfundsfagsgruppen på hf med udgangspunkt i bekendtgørelsen, læreplanen og vejledningen som er fulgt med gymnasiereformen i 2005. Fagevalueringen er en af fire parallelle evalueringer der alle tager bl.a. udgangspunkt i fagenes læreplaner og især har fokus på læreres erfaringer med nyskabelser i planerne. Evalueringen er rekvireret af Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 38 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Engelsk B på hf og htx: fagevaluering 2007

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten undersøger faget engelsk på B-niveau på hf og htx med udgangspunkt i de bekendtgørelser, læreplaner og vejledninger som er fulgt med gymnasiereformen i 2005. Denne fagevaluering er en af fire parallelle evalueringer der alle bl.a. tager udgangspunkt i fagenes læreplaner og især har fokus på læreres erfaringer med nyskabelser i planerne. Evalueringen er rekvireret af Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 44 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Dansk A på hf

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten undersøger faget dansk på A-niveau på hf med udgangspunkt i bekendtgørelsen, læreplanen og vejledningen som er fulgt med gymnasiereformen i 2005. Denne fagevaluering er en af fire parallelle evalueringer der alle bl.a. tager udgangspunkt i fagenes læreplaner og især har fokus på læreres erfaringer med nyskabelser i planerne. Evalueringen er rekvireret af Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 42 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Almen studieforberedelse og studieområdet – første del af studieretningsforløbet

Bo Söderberg (Projektleder)

Rapporten er anden delrapport i et projekt hvor Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) over tre år følger en række hhx-, htx- og stx-skolers arbejde med studieområdet hhv. almen studieforberedelse (AT).

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 43 sider | Årstal: 2008

Læs mere