Poetisk Pædagogik – Sprogrytme og mundtlig fremførelse som litterær fortolkning Forslag til ny tekstteori og til pædagogisk refleksion

Tina Høegh

Denne afhandling har litteraturpædagogisk formål: den søger gennem den pædagogiske metode i tekstarbejdet at fremme et nyt mål, tale om sproget selv. Og den kan gøre det ved at rykke mål og metode helt tæt sammen: klassedialogen bliver en del af målet.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 254 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Transforming K-12 Assessment: Integrating Accountability Testing, Formative Assessment, and Professional Support

Randy Elliot Bennett & Drew H. Gitomer

Førende amerikanske forskere Randy E. Bennett og Drew Gitomer stiller skarpt på hvilke udfordringer den stigende brug af test i skolesystemet medfører. Desuden forholder de sig til om udvikling i forskningsområder som kognitionsteorier, psykometri og teknologi kan have en effekt på evalueringskulturen.

Genre: artikel | Omfang: 26 sider | Årstal: 2008

Læs mere

De unges vandring i uddannelsessystemet Uddannelsesmønstre i Region Midtjylland og betydningen af geografi og social baggrund

Torben Pilegaard Jensen & Leif Husted

Rapporten undersøger uddannelsesmønstre i Region Midtjylland. Den konkluderer at langt flere unge med en gymnasieuddannelse bag sig starter på en lang videregående uddannelse, hvis de bor i nærheden af et universitet. Og mange af de, der ikke bor i nærheden, fraflytter deres opvækstkommune, når de går i gang med en videregående uddannelse.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 73 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Ledelse til en forandring

Marianne Abrahamsen

Målet med ph.d-afhandlingen er at bidrage til en kvalificering af moderne gymnasieledelse ved årtusindskiftet og at belyse de ledelsesmuligheder, der kan ligge i gymnasiet i forbindelse med en forandringsproces.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 375 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Demokrati og bæredygtig udvikling

Jeppe Læssøe

Det nye i bæredygtig udvikling er, at vi skal medtænke konsekvenserne af vores handlinger i en langt mere vidtrækkende forstand end tidligere. Fra det vanlige snævre perspektiv på ’hvad der er godt for mig, her og nu’ til også at foregribe og tage hensyn til ’hvad der er godt for den anden, et andet sted og ude i fremtiden’. Jeppe Læssøe skitserer de overordnede problemforhold ved arbejdet med bæredygtig udvikling.

Genre: artikel | Omfang: 2 sider | Årstal: 2008

Læs mere