Et kendetegn ved htx er, at det tværfaglige og projektarbejdet sammen med en kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier har haft en fremtrædende plads. Htx har dermed længere tids erfaring med nogle af de elementer, som med gymnasiereformen fra 2005 er fælles for de gymnasiale uddannelser. Disse erfaringer kan måske bruges bredere – både i forhold til gymnasieuddannelserne og i forhold til unges interesser for teknik og naturvidenskab. Dette hæfte præsenterer hovedresultater fra et forskningsprojekt, som er blevet gennemført fra 2006 til 2008 for at få en dybere indsigt i erfaringerne, og opnå en forståelse af de elementer ved htx, som har brug for gentænkning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læringsmiljø og naturvidenskab på htx – kvaliteter og udfordringer
Forfatter: Birgitte Simonsen, Lars Ulriksen, Henriette Tolstrup Holmegaard
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 46
Årstal: 2008