Denne artikel bygger på analyser fra evalueringsarbejdet i forbindelse med “Projekt Samtidskunst og Unge” og sætter dem ind i en bredere teoretisk og aktuel samfundsmæssig ramme. Den bygger også videre på analyser i forbindelse med et forskningsprojekt om produktionsskolernes pædagogik, hvor vi først anvendte termen ‘æstetiske læreprocesser’ (Larsen, L., & Larsen, K. 1997. Larsen, K. & Larsen, L. 1998. Larsen, L. 2001). Artiklen slutter med en henvisning til andre ungdomsuddannelser end det almene gymnasium. Der er altså tale om en generel pædagogisk og læreprocesteoretisk artikel, der søger at give et bidrag til planlægning af undervisning i det almene gymnasium og ungdomsuddannelserne generelt – i et samfund der i disse år er præget af modsætningsfyldte økonomiske og kulturelle moderniseringsprocesser, og hvor arbejdsmarkedet rummer såvel jobs med opsplittet, kontrolleret og tendentielt dekvalificeret arbejde (fx arbejde i social-, sundheds- og undervisningssektoren) som jobs, hvor der efterspørges ‘kreative’ og ‘innovative’ kvalifikationer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kreativitet, æstetiske læreprocesser og erfaring – om samtidskunst i udviklingsarbejdet i gymnasiet
Forfatter: Kirsten Larsen
Institution: Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik 2008 (70): Det visuelle og det kreative - Bud på en visionær gymnasieuddannelse, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 26
Årstal: 2008