Uffe Thomas Jankvist (UTJ), IMFUFA, Roskilde Universitet, har i martsnummeret af MONA en artikel om “Den matematikhistoriske dimension i undervisning– gymnasialt set”. Konklusionen på artiklen er i korthed at undervisningen i matematikhistorie i gymnasiet i bedste fald lever op til formålet om “matematikhistorie som mål” gennem en illustrationstilgang som reducerer området til “anekdote- og julefortælling”. Når matematikfaget og historiefaget skal arbejde sammen, opstår der dog ofte problemer som bunder i at vi som faglærere ikke kender det andet fag ret godt. Det er ikke sikkert at historiefaget vil opfatte noget som interessant bare fordi det foregik “i gamle dage”, ligesom det heller ikke er sikkert at matematikfaget vil opfatte en periode som interessant bare fordi der er “noget at regne på”. Uffe Thomas Jankvists oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Vi mangler gode matematikhistoriske materialer
Forfatter: Marianne Kesselhahn
Institution: Matematiklærerforeningen
Udgivelse: MONA 2008 (2), s. 80-82, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 3
Årstal: 2008