Projektarbejde på htx

Lars Ulriksen & Henriette T. Holmegaard

I artiklen diskuterer vi på baggrund af interview med elever og lærere og observationer af undervisning de vanskeligheder eleverne møder med hensyn til gruppeprocesser på htx. Vanskelighederne diskuteres med fokus på projektarbejdet, og vi peger på handlemuligheder for lærerne i balancen mellem tydeligere struktur og fortsat stor elevindflydelse på proces og indhold.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 21 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Projektarbejdsformen på hhx og htx

Anne-Grethe Madsen og Karin Løvenskjold Svejgaard

Rapporten er skrevet på baggrund af et dokumentationsprojekt, der havde til formål at skaffe større indsigt i, hvordan eleverne faktisk arbejder og udvikler viden og kompetencer i de forskellige former for projektarbejde. Projektet bestod både af en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 143 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Gymnasieskolen imellem fag og sag – flerfaglighed i Almen Studieforberedelse

Søren C. Sørensen, Ole R. Christensen, Diana Stentoft & Paola Valero

Hvad er forudsætningerne for det succesfulde tværfaglige projekt? Med udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med elever og lærere fra fire deltagende gymnasier, evalueres det flerfaglige samspil i udviklingsprojektet “Energi i Husholdningen”. Det konkluderes at hvis man ikke omlægger undervisningen i retning af den sag-orienterede undervisningsform, får det sag-orienterede samarbejde meget trange kår.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Projektarbejde og evaluering i billedkunst i gymnasiet og hf

Lisa Laursen (fagkonsulent)

I skoleåret 1999-2000 arbejdede en gruppe billedkunstlærere med et udviklingsprojekt om projektarbejde og evaluering i billedkunst. Gruppen er sammensat, så den dækker over et så stort spektrum som muligt, og så alle niveauer i faget er repræsenteret: fællesfag på hf, tilvalg på hf, étårsforløb på VUC, obligatorisk niveau i gymnasiet og mellemniveau i gymnasiet – for til trods for næsten enslydende fagbilag er der stor forskel på ovenstående niveauer, fagligt og pædagogisk. Udgangspunktet for gruppens arbejde var fra begyndelsen evalueringen af elevernes praktiske arbejde i faget. Denne rapport er resultatet af deres arbejde.

Genre: Rapport | Omfang: 76 sider | Årstal: 2001

Læs mere