Uffe T. Jankvists artikler er interessant læsning, også fra et historiografisk synspunkt, og den opstillede analyseramme er et velkomment analytisk apparat til at tænke over matematikhistoriens begrundelsesspørgsmål – også selv om jeg finder den en smule idiosynkratisk i sin brug af begreber som i-, med- og om-matematik. Jankvist deler overordnet begrundelsesargumenterne op i to kategorier, nemlig “matematikhistorie som middel” og “matematikhistorie som mål”, som hver især fortjener at blive diskuteret. Uffe T. Jankvists to oprindelige artikler kan læses her og her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Matematikhistorie som mål eller middel?
Forfatter: Henrik Kragh Sørensen
Institution: Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2008 (2), s. 83-86, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 4
Årstal: 2008