Kjeld Bagger Laursen beskriver i artiklen “Fødekæder i læreruddannelsen” i MONA, 2008(3), hvordan fagets fødekæde opretholdes ved at gode lærere må motivere nogle af eleverne til at uddanne sig i faget så de selv kan komme til at undervise i det. Der peges i artiklen på at udgangspunktet for de naturvidenskabelige fakulteters rekruttering er at unge matematik- og naturvidenskabsinteresserede i hvert fald ikke vil uddanne sig som lærere. Jeg er helt enig med Kjeld Bagger Laursen når han peger på at faget på universitetet må erkende et medansvar for fødekædens opretholdelse. Men gymnasieskolen må også tage medansvar når denne udfordring skal løses. Keld Bagger Laursens oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fødekæden i gymnasielæreruddannelsen - et fælles ansvar for universiteterne og gymnasierne
Forfatter: Claus Michelsen
Institution: Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet
Udgivelse: MONA 2004 (4), s. 72-74, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 3
Årstal: 2004