Med afsæt i forskning om evaluering diskuterer vi hvordan evaluering af læring kan ses i sammenhæng med en læringsmålsstyret undervisning i matematik og naturfagene. Vi anbefaler at skelne mellem præstation og mestring, dels for at undgå en destruktiv præstationsorientering hos både lærere og elever, og dels fordi et evalueringsfokus på elevers mestring af kompetencer bedre understøtter deres læring. Dette kræver dog en dobbelt indsats. For det første skal man understøtte at lærere arbejder med at operationalisere kompetencemål i deres fag mhp formative evalueringer. For det andet skal man eksperimentere med at designe eksamensformer der giver mulighed for at bedømme de ønskede kompetencer for at nedbryde uhensigtsmæssig præstationsorientering hos elever.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering mellem mestring og præstation
Forfatter: Jens Dolin & Jan Alexis Nielsen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Mona, (nr. 1), 2016
Genre: tidsskriftsartikel
Omfang: 12
Årstal: 2016