Rapporten samler viden om studenternes naturvidenskabelige kompetencer og optaget på de naturvidenskabelige uddannelser efter gymnasiereformen. Undersøgelsen viser, at flere studenter optages på naturvidenskabelige og sundhedsfaglige videregående uddannelser efter gymnasiereformen. Det øgede optag sker på trods af, at der på netop disse uddannelser er sket en markant skærpelse af optagelseskravene i 2008, altså samtidig med at de første studenter efter reformen sprang ud. Gymnasiet efter reformen kan på den baggrund siges at matche de skærpede adgangskrav til videregående uddannelse. Næsten dobbelt så mange studenter efter reformen besidder fagkombinationen: matematik A, fysik B og kemi B som før reformen – en kombination, der er adgangsgivende til størstedelen af de naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske videregående uddannelser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen
Forfatter: Mikkel Bergqvist (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Rapport
Omfang: 35
Årstal: 2012