Alle fag på skoleskemaet har – som fag – en fødekæde som i bedste fald ser sådan ud: Fagets gode lærere underviser eleverne godt i faget og motiverer nogle af dem til at uddanne sig i faget så de selv kan komme til at undervise i det. De pågældende får en god uddannelse og fører faget godt videre i skolesystemet, og fødekædens cyklus kan dermed tage en god omgang mere. Ofte oprettes og opretholdes sådan en kæde kun gennem bevidst handling– det gælder i vore dage fx flere af de naturvidenskabelige fag. Her beskrives et amerikansk projekt hvis formål har været at reparere en (næsten) knækket fødekæde. Initiativets overførselsmuligheder til danske forhold diskuteres.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fødekæden i læreruddannelserne
Forfatter: Keld Bagger Laursen
Institution: Institut for Matematik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2008 (3), s. 57-63, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Analyse
Omfang: 7
Årstal: 2008