Hvilke bidrag kan gymnasieelever som “de rigtige eksperter” give til debatten om hvordan fremtidens undervisning i de naturvidenskabelige fag skal/kan være? I artiklen beskrives et 30-timers fremtidsseminar hvor 29 gymnasieelever med udgangspunkt i deres refleksioner over den eksisterende undervisning formulerede anbefalinger til ændring af form og indhold i fremtidens undervisning i de såkaldte MINT-fag (matematik, it, naturvidenskab og teknologi). Baggrunden og konceptet for fremtidsseminaret samt elevernes anbefalinger præsenteres. Det anbefales afsluttende at der fremover sættes mere fokus på hvad eleverne kan bidrage med til udvikling af undervisningen i MINT-fagene.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kvalificering af elevernes stemme til udvikling af naturfagene - et praksiseksempel
Forfatter: Linda Ahrenkiel, Morten Rask Petersen, Claus Michelsen
Institution: Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet
Udgivelse: MONA 2011 (4), s. 19-34, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 15
Årstal: 2011